เกี่ยวกับเรา

 

           บริษัท ทีเคไอจี โซลูชั่น จํากัด เกิดจากการร่วมงานของผู้ที่มีประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพทางสายงานด้านไอที และ อิเล็กทรอนิกส์ โดยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยทางบริษัทได้มองเห็นการเติบโตในงานด้านสาย Information Technology , Electronics ที่ทำงานควบคู่กัน และสัมพันธ์กัน ตลอดจนงานด้านระบบความปลอดภัย CCTV และงานด้านพลังงานทดแทน  บริษัทจึงได้มีนโยบาย และแผนทางธุรกิจ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการให้คำปรึกษา วางแผน ผลิต ติดตั้ง จนถึงติดตามผล
                 
         โดยทางบริษัทได้แบ่งสายงานตามงานเฉพาะตามสายงานเฉพาะในแต่ละด้านออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ออกเป็น 3 ส่วนหลัก  คืองานทางด้าน IT, Outsourcing และ งานด้าน Electronics และ งานด้าน CCTV  ซึ่งทางบริษัทรับออกแบบเฉพาะให้กับลูกค้าตามความต้องการทั้งด้าน Software และ Hardware                 

 

Image Description

ประวัติ บริษัท

บริษัท ทีเคไอจี โซลูชั่น จํากัด

อ่านต่อ
Image Description

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท ทีเคไอจี โซลูชั่น จํากัด

อ่านต่อ